Thursday, September 3, 2015

Yang Family Fajin by Adam Mizner - Discover Taiji

Quite a sight bunny hopping your opponents.
Source:
Yang Family Fajin by Adam Mizner - Discover Taiji
http://ift.tt/1ijml9m
Adam Mizner explores and illustrates Yang Family Fajin through texts and videos from authority figures. Yang Luchan, Yang Banhou, Yang Jian Hou, Yang Shou Hou, Yang Cheng Fu, Wu Hui Chuan, Cui Yi Shi, Li Xiang Yan, Dong Ying Jie, Zheng Man Qing, Tian Zhao Lin, Li Ya Xuan, Fang Ning, Cui Yi Shi, Ma Y…

No comments: